Challenges in using MySMIS platform (RO only) - Provocări în utilizarea Platformei MYSMIS

The main objective of this training is to increase the capacity of local authorities to efficiently use of the MYSMIS platform for the development and implementation of EU funded projects targeting the entire population, including disadvantaged communities.

Obiectiv

Obiectivul general: creșterea capacității autorităților locale în utilizarea eficientă a platformei MYSMIS pentru elaborarea și implementarea de proiecte ce vizează întreaga populație, inclusiv comunitățile dezavantajate.

Obiective specifice:

  1. Creșterea nivelului de cunoaștere a regulilor generale aplicabile platformei MYSMIS
  2. Creșterea nivelului de cunoaștere în ceea ce privește corelarea aspectelor ce țin de managementul proiectelor și accesarea de fonduri europene cu cerințele de utilizare a secțiunilor din cadrul platformei.

 
Scurtă descriere

Trainingul se desfășoară pe parcursul mai multor zile combinând sesiunile de funizare a cunoștințelor teoretice cu ateliere de lucru pe teme concrete, practice.
Agenda cursului cuprinde:

  • Principii generale privind implementarea proiectelor europene. Legislație generală și specifică aplicabilă proiectelor (Exemplu: Finanțări  2014-2020/2021-2027 - Ghidul solicitantului; Contract de finanțare).
  • Prezentarea platformei MYSMIS - Module și activități specifice pentru acestea. Managementul contului Beneficiarului (introducere și actualizare date generale). Acordare și retragere Drepturi de acces în platformă.
  • Modulul Cereri de finanțare (prezentarea interconectărilor între secțiuni în raport cu managementul implementării proiectelor, crearea și gestionarea cererilor de finanțare).
  • Modulul Comunicare- prezentare și modalitatea de gestionare și transmitere a informațiilor.
  • Modulul Achiziții Publice-incărcarea, completarea și modificarea dosarelor de achiziții publice).
  • Modulul Contractare - prezentare și modalitate operare modificări contractuale.
  • Modulul Implementare - Completarea rapoartelor de progres în cadrul MYSMIS. Completarea cererilor de rambursare / plată și prefinanțare în cadrul MYSMIS (documente necesare anterior accesării modulului).

Astfel, cursanților le este prezentat modul de utilizare practică a platformei MYSMIS, rolul fiecărui modul existent și corelarea regulilor de utilizare cu cerințele specifice aferente tipurilor de proiecte ce sunt gestionate de către aceștia.
Se pune accent pe necesitatea corelării aspectelor tehnice necesare utilizării platformei cu elemente ce țin de etapele aferente metodologiei PCM (Project Cycle Management) utilizată la nivel european , respectiv, etapa programare, identificare, formulare, implementare și evaluare, și cu elemente ce țin de accesarea fondurilor europene din perspectiva înțelegerii cerințelor Finanțatorului.
 
Metode folosite

Formatorii utilizează prezentări power point, studii de caz, exerciții în echipă. Echipele vor lucra in cadrul platformei, utilizând contul propriu al autorității locale.
 
Finalitate
La final, se realizează o evaluare, astfel încât să fie stabilită dinamica fiecărui participant.

Files: 
Disclaimer - © Council of Europe 2015 - © photo credit