Intercultural approach- Abordarea interculturală (RO only)

The main objective of this training is to increase the capacity of local authorities to take action to address issues faced by marginalised Roma communities, in cooperation with them.

Obiectiv

Obiectivul general: Creșterea capacității autorităților locale de a acționa pentru soluționarea, în parteneriat, a problemelor cu care se confruntă comunitățile dezavantajate de romi.

Obiectivele specifice:
1. Dezvoltarea unei înțelegeri critice a cauzelor situației actuale a comunităților de romi
2. Dezvoltarea competenței interculturale a participanților, cu referire la valori, atitudini, abilități și cunoștinșe relevante pentru susținerea unor interacțiuni pozitive între autoritățile locale și cetățenii de etnie romă
3. Dezvoltarea capacității de a identifica, planifica și implementa măsuri, politici publice și proiecte cu șanse mărite de reușită în susținerea unei dezvoltări locale incluzive și depășirii situației de excluziune socială a romilor

Scurtă descriere

Pe durata unei jumătăți de zi, se va stimula un proces de reflecție la nivel individual și de grup, pornind de la elemente concrete ale situației comunităților de romi din localitățile participanților și de la modul în care aceștia percep problemele legate de situația descrisă.
Analiza va fi realizată pe baza unor modele teoretice oferite de cercetările interculturale din psihologia socială și va avea în vedere deconstruirea ansablului de procese psihologice și sociale care au generat și riscă să perpetueze situațiile de marginalizare, inegalitate și excluziune socială.
Participanții sunt susținuți să identifice, atât tipurile de abordări utilizate în general și care au efecte limitate sau chiar contrare intențiilor afirmate, cât și strategii de intervenție cu cele mai mari șanse de a genera schimbări pozitive și sustenabile.
Sesiunea este gestionată în mod flexibil și oferă materiale și informații care să răspundă întrebărilor participanților cu privire la tematica abordată.   

Metode folosite

Formatorul utilizează materiale video, prezentări Ppower Point, studii de caz, exerciții în echipă și analize pe baza unor cazuri și situații concrete prezentate de participanți.

Finalitate

La final, participanții sunt invitați să ofere feedback și să reflecteze asupra modului în care conținutul sesiunii poate fi transferat în schimbări concrete la nivel local și în adaptări ale măsurilor și proiectelor prezente și viitoare.

Disclaimer - © Council of Europe 2015 - © photo credit