RO- Toolkit: Possible solutions for informal settlements

The toolkit "Possible solutions for informal settlements" is dedicated to local public authorities who decide to enter in the process of legalizing these types of settlements and to design development projects together with the community. The toolkit addresses issues such as the steps to be taken, the analysis of informal settlements, the demarche for legalization and the local development planning. The local team can easily identify the tools it needs from the toolkit, as appropriate.
If needed, the experts who prepared the toolkit are available to answer specific requests, upon communication with the ROMACT team (romact@coe.int). 

The Table of Contents only is available in English. 

Setul de instrumente (toolkit) "Posibile soluții pentru așezările informale" este dedicat autorităților publice locale care decid să înceapă demersul de intrare în legalitate a acestor  tipuri de așezări și să dezvolte împreună cu comunitatea proiecte de dezvoltare. Etapele ce trebuie parcurse, analiza așezărilor informale, demersul de intrare în legalitate și planificarea dezvoltării la nivel local sunt aspecte abordate în material, astfel încât echipa de la nivel local să identifice cu ușurință instrumentul de care are nevoie, după caz.
În cazul în care este nevoie de suport, experții care au realizat toolkitul vor răspunde solicitărilor punctuale, în baza unei comunicări cu echipa ROMACT (romact@coe.int). 
 

Disclaimer - © Council of Europe 2015 - © photo credit