ROMACT implementation in Velingrad -Внедряване на РОМАКТ във Велинград

Disclaimer - © Council of Europe 2015 - © photo credit